எங்களை பற்றி

காணொளி

நமது கதை

zns brand

எங்கள் அணி

yjtp

111

yjtp的副本

எங்கள் ஷோரூம்

zns show room1
zns show room2
zns show room3
zns show room4

எங்கள் காரணிகள்

உற்பத்தி அளவு
pcs / month
உற்பத்தி முன்னணி நேரம்
மாதங்கள்
MIN QTY
pcs / color

ஆய்வு தரநிலை: AQL2.5

எங்கள் உபகரணங்கள்

சான்றிதழ்கள்